spacer

spacer
spacer
Lần đầu nghiên cứu thành công văcxin trị ung thư phổi

Lần đầu nghiên cứu thành công văcxin trị ung thư phổi

Sau 18 năm nghiên cứu, các nhà khoa học Cuba và Argentina vừa công bố một loại văcxin có thể hạn chế sự phát triển của ung thư phổi.
chi tiết
spacer
spacer
 
Tư vấn
spacer
spacer